Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Coroso

Asinado en Santiago de Compostela, o trinta de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso, asinado o trinta de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Electro Vidal e Hijos S.L.
Entidade colaboradora: 
Novagal
Entidade colaboradora: 
Tecnifon Barbanza S.L.
Entidade colaboradora: 
Satas Barbanza S.L.
Entidade colaboradora: 
José Manuel Martínez Mariño
Entidade colaboradora: 
Comercial Rubén S.L.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: