Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Coroso

Asinado en Santiago de Compostela, o trinta de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Instalaciones Herfer S.L.
Entidade colaboradora: 
Foelca Energías S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Instalaciones Fontami S.L.L.
Entidade colaboradora: 
Eduardo Varela e hijos S.L.
Entidade colaboradora: 
Multiservicios Riveira S.L.
Entidade colaboradora: 
Obras y Servicios Lijó S.L.
Entidade colaboradora: 
Socogas S.A.
Entidade colaboradora: 
Boiresa e Hijos S.L.L.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: