Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Carpintería Estelar S.L.
Entidade colaboradora: 
José Manuel Neira Iglesias
Entidade colaboradora: 
Suyma Plus Madera S.L.
Entidade colaboradora: 
Mucarce Carpinteros S.L.
Entidade colaboradora: 
Cartec Carpinteros S.L.
Ciclo formativo: 
Instalacion e amoblamento
Etiquetas: