Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Plurilingüe Castro da Uz

Asinado en Santiago de Compostela, o dezanove de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Prometal Tecnología e Innovación, S.L., Acebrón Calderería, S.L. e Fitter Montajes Estructurales, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Plurilingüe Castro da Uz.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Prometal Tecnología e Innovación, S.L.
Entidade colaboradora: 
Acebrón Calderería, S.L.
Entidade colaboradora: 
Fitter Montajes Estructurales, S.L.
Centro educativo: 
IES Plurilingüe Castro da Uz
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: