Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Monte Neme

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Monte Neme.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Calvo Conservas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Unión de Empresas Madereras, S.A.U. (UNEMSA) unipersonal
Entidade colaboradora: 
Glaucor Ingeniería, S.A.
Entidade colaboradora: 
Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
U.T.E Valtalia
Entidade colaboradora: 
Sociedade Galega de Medioambiente, S.A. (SOGAMA)
Centro educativo: 
IES Monte Neme
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: