Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. IES Manuel Chamoso Lamas

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e cinco de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no IES Manuel Chamoso Lamas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Tecglass, S.L.
Entidade colaboradora: 
Megodeza, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Leiva y Lorenzo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gorgoso electricidad, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hidráulica Gómez, S.L.
Entidade colaboradora: 
Asistencia y soluciones de arquitectura e ingeniería, S.L.
Entidade colaboradora: 
Conductores eléctricos Revi, S.L.
Centro educativo: 
IES Manuel Chamoso Lamas
Etiquetas: