Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela, asinado o sete de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Artelis C.B.
Entidade colaboradora: 
Beauty Factory, C.B.
Entidade colaboradora: 
Camilo Sotelo Barroso
Entidade colaboradora: 
Ernesto Taboada Senaz
Entidade colaboradora: 
Manuel Rodríguez López
Entidade colaboradora: 
María Angeles Yáñez Fernández
Entidade colaboradora: 
María Azucena Moure Chaos
Entidade colaboradora: 
Zote Peluqueros, S.L.
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: