Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Alba Dobao Vega (Peluquería Alba Dobao, Belleza & Wellness)
Entidade colaboradora: 
Eva Pérez Belón (E. Belón)
Entidade colaboradora: 
Héctor Castro Sánchez (Peluquería Antoris)
Entidade colaboradora: 
Hermanos Campeliños, S.L (Peluquería 2000)
Entidade colaboradora: 
María Jesús Vázquez López (Peluquería Alda)
Entidade colaboradora: 
Sonia Rodríguez Rodríguez (Peluquería Princess)
Entidade colaboradora: 
Tamara Vázquez Tajes (Peluquería Tamara)
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: