Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o dezanove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Breogán Motor, S.L.
Entidade colaboradora: 
Merenauto, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
M.Caeiro, S.A.
Entidade colaboradora: 
Feu Vert Ibérica, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Etiquetas: