Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o dous de setembro de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra, asinado o trece de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Rilo Maquinaria, S.L.
Entidade colaboradora: 
Torneiro Maquicoruña, S.A.
Entidade colaboradora: 
Talleres Arteixo S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: