Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Manuel Antonio

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Manuel Antonio.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Mascato Salvaterra S.L.
Entidade colaboradora: 
Takopesca S.A.
Centro educativo: 
CIFP Manuel Antonio
Etiquetas: