Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Geriatros, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Quavitae servicios asistenciales, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Asistencia integral personalizada, S.L.
Entidade colaboradora: 
Geriátricos del principado, S.L.A.
Entidade colaboradora: 
Quavitae servicios asistenciales, S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Centro educativo: 
CIFP Leixa
Etiquetas: