Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES San Clemente

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES San Clemente.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ava Soluciones Tecnológicas S.L.
Entidade colaboradora: 
Consultoría, Gestión y Proceso de Datos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ozono Multimedia S.L.L.
Entidade colaboradora: 
Natica Sistemas de Información, S.L.
Entidade colaboradora: 
Co-comm Servicios de Telecomunicaciones, S.L.
Entidade colaboradora: 
Zadia Software S.L.
Entidade colaboradora: 
Macrotest Informática, S.L.
Entidade colaboradora: 
Bahía Software, S.L.U.
Centro educativo: 
IES San Clemente
Etiquetas: