Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Maximino Romero de Lema

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Maximino Romero de Lema.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Landra sistemas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Cinfo Contenidos informáticos Personalizados, S.L.
Entidade colaboradora: 
Sudespacho Cloud, S.L.
Centro educativo: 
IES Maximino Romero de Lema
Etiquetas: