Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Fernando Wirtz Suárez

Asinado en Santiago de Compostela, o tres de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Fernando Wirtz Suárez.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Indra Sistemas S.A.
Entidade colaboradora: 
Sudespacho Cloud, S.L.
Entidade colaboradora: 
Auditoría y Gestión Empresarial Optimizada S.L.
Centro educativo: 
IES Fernando Wirtz Suárez
Etiquetas: