Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP A Carballeira – Marcos Valcárcel.

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e seis de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Balidea Consulting & programing S.L., Redegal S.L. e Tecnologías Plexus S.L.; para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Balidea Consulting & programing S.L.
Entidade colaboradora: 
Redegal S.L.
Entidade colaboradora: 
Tecnologías Plexus S.L.