Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual no CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varais empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Severiano Artesanía S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Carpintería de Madera Cardifer S.L.
Entidade colaboradora: 
José Luis Naveira Fraga
Entidade colaboradora: 
Noa Madera Creativa S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Deseño e amoblamento
Etiquetas: