Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Laxeiro

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Hermanos Toimil García, S.L., Inasus, S.L., Industrias Guerra, S.A., Metalúrgica del Deza, S.A. e Engineering Rinosteel, S.L, para a implantación dun sistema de  formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Laxeiro.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Hermanos Toimil García, S.L.
Entidade colaboradora: 
Inasus, S.L.
Entidade colaboradora: 
Industrias Guerra, S.A.
Entidade colaboradora: 
Metalúrgica del Deza, S.A.
Entidade colaboradora: 
Engineering Rinosteel, S.L.
Centro educativo: 
IES Laxeiro
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas
Etiquetas: