Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e cinco de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Aluminios Cortizo S.A.U., Cabeal S.L., Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L. e Extrusionados Galicia S.A.U.; para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios Cortizo S.A.U
Entidade colaboradora: 
Cabeal S.L.
Entidade colaboradora: 
Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L.
Entidade colaboradora: 
Extrusionados Galicia S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas