Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o tres de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ben Alonso, S.L.
Entidade colaboradora: 
Benferreiro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Cidega-Inox, S.L.
Entidade colaboradora: 
Garrido Carrocerías, S.L.
Entidade colaboradora: 
Montajes Metálicos Ingalux, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas
Etiquetas: