Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo, asinado o catorce de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Odegal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Acasti Reformas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Pelé Design and Retail, S.L.
Entidade colaboradora: 
Reformas y Sistemas de Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Rubén López Barreiro
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Construción
Etiquetas: