Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Construcciones Mourelle
Entidade colaboradora: 
Obras y Reformas Construmen, SL.
Entidade colaboradora: 
Garvi Lugo Construcciones y Reformas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Manuel Santos Gómez
Entidade colaboradora: 
Oribio Construcciones y Contratas, S.A.
Entidade colaboradora: 
Obras y Reformas Lugo, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Construción
Etiquetas: