Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Geriatros, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Gero vitalia Ourense, S.L.
Entidade colaboradora: 
Quavitae servicios asistenciales S.A.U.
Centro educativo: 
IES Ricardo Mella
Centro educativo: 
IES Lamas de Abade
Etiquetas: