Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Paseo das Pontes

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Amicalia Inversiones, S.L., Adrián Felípez Agrelo (Miga), Greca S.C., O Xardín da Árbore, S.L., Freibargo, S.L., Ramos Meijide 2018, S.L., Salitre de Barizo, S.L.U., Titon Hostelería, S.L. e Zalaeta Restauración, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Paseo das Pontes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Amicalia Inversiones, S.L.
Entidade colaboradora: 
Adrián Felípez Agrelo (Miga)
Entidade colaboradora: 
Greca S.C.
Entidade colaboradora: 
O Xardín da Árbore, S.L.
Entidade colaboradora: 
Freibargo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ramos Meijide 2018, S.L.
Entidade colaboradora: 
Salitre de Barizo, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Titon Hostelería, S.L.
Entidade colaboradora: 
Zalaeta Restauración, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Ciclo formativo: 
Cociña e gastronomía
Etiquetas: