Convenio con varias empresas en materia de FP Dual. CIFP Valentín Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentín Paz Andrade, asinado o vinte e tres de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
LCH Instalaciones Ponteareas S.L.
Entidade colaboradora: 
Renovables del Atlántico S.L.
Entidade colaboradora: 
Oteyco Mantenimientos S.L.
Entidade colaboradora: 
Axis Soluciones Integrales S.L.
Entidade colaboradora: 
Hijos Adonis Pérez S.L.
Entidade colaboradora: 
Blanco Efinort S.L.
Entidade colaboradora: 
Teletecnik Galicia S.L.
Entidade colaboradora: 
Electricidad Joyma S.L
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Etiquetas: