Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Valentín Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentín Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Insogal S.L.
Entidade colaboradora: 
Costas y Otero S.L.
Entidade colaboradora: 
Fontaneria Sito S.L.
Entidade colaboradora: 
Gago Calefacción Fontanería y Gas S.L.
Entidade colaboradora: 
Peleteiro Instalaciones S.L.
Entidade colaboradora: 
Instalaciones Val Miñor S.L.
Entidade colaboradora: 
Control de Instalaciones Vigo S.L.
Entidade colaboradora: 
Instalaciones Otero Lemos S.L.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Etiquetas: