Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Valentín Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Talleres Campiños, S.L., Pipeworks, S.L., Nodosa, S.L., Urkira OX, S.L. e Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentín Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres Campiños, S.L.
Entidade colaboradora: 
Pipeworks, S.L.
Entidade colaboradora: 
Nodosa, S.L.
Entidade colaboradora: 
Urkira OX, S.L.
Entidade colaboradora: 
Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: