Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas nos centros CIFP Portovello, IES A Guía, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Atlantica Saga Ourense S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Mercartabria, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Pontevicus, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Entidade colaboradora: 
Vego Supermercados, S.A.
Entidade colaboradora: 
Distribuciones Froiz, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Ignacio de las Cuevas S.A.
Entidade colaboradora: 
El Corte Ingles, S.A.
Entidade colaboradora: 
Auchan Retail España S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES Luís Seoane
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Etiquetas: