Convenio con Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas, para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dezaseis de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago e no CIFP Valentín Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Volkswagen Group España Distribución, S.A.
Entidade colaboradora: 
Álvaro Hermida, S.L.
Entidade colaboradora: 
Automoviles Bango, S.L.
Entidade colaboradora: 
Automóviles Pérez Rumbao, S.A. (Lugo)
Entidade colaboradora: 
Automóviles Pérez Rumbao, S.A. (Ourense)
Entidade colaboradora: 
Pérez Rumbao Car, S.L.
Entidade colaboradora: 
Autogándara S.L.
Entidade colaboradora: 
Autos Patiño Noia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Bonaval Premium, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Gumerjo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Varela Motor, S.L.
Entidade colaboradora: 
Yáñez, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: