Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Compostela

Asinado en Santiago de Compostela, o trinta de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a asociación Nove Grupo Gastronómico e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Compostela, asinado o trinta de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Restaurante Paprika
Entidade colaboradora: 
Amodiño, eche o que hai, S.L.
Entidade colaboradora: 
Cocinacavok, S.L.
Entidade colaboradora: 
Daporta Castro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Eirado da Leña, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gastronomía Raiana, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maruja y Granuja, S.L.
Entidade colaboradora: 
Francisco López Restaurante España, S.L
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Ciclo formativo: 
Dirección de cociña
Etiquetas: