Convenio con varias empresas en materia de FP dual. IES A Sangriña

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Sangriña, asinado o vinte e seis de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres D2 Automoción, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Cunchada, S.L.
Centro educativo: 
IES A Sangriña
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: