Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Valentín Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de maio de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentín Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Nuñez Motor S.L.
Entidade colaboradora: 
Comercial de Vehículos Industriales de Galicia S.L. (COVIGAL)
Entidade colaboradora: 
Talleres Fariñas S.L
Entidade colaboradora: 
Eduardo Castiñeira S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Emilio
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: