Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e seis de outubro de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Breogán Motor, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso, asinado o catorce de maio de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
José Antonio Fandiño Mejuto, S.L.
Entidade colaboradora: 
M. Caeiro, S.A.
Entidade colaboradora: 
Merenauto, S.L.
Entidade colaboradora: 
Soñeiro Automoción, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: