Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Talleres V Auto Multimarca, SLU, Talleres Bacarfu, S.L., Compostela Car Service, SLU, NS Motor Ordes, S.L, Talleres Muíz, Talleres Visancar, S.L, Perol y Codesido, S.L, Integral Motor 3 Estrada, SL, Recarey y Vázquez, S.L, Talleres Gres, S.C, Talleres Chancela, S.L, Talleres Pardal, S.L., Talleres Cholo, S.L. e Tronicauto Automoción del Noroeste, S.L.U. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres V Auto Multimarca, SLU
Entidade colaboradora: 
Talleres Bacarfu, S.L.
Entidade colaboradora: 
Compostela Car Service, SLU
Entidade colaboradora: 
NS Motor Ordes, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Muíz
Entidade colaboradora: 
Talleres Visancar, S.L.
Entidade colaboradora: 
Perol y Codesido, S.L.
Entidade colaboradora: 
Integral Motor 3 Estrada, S.L.
Entidade colaboradora: 
Recarey y Vázquez, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Gres, S.C.
Entidade colaboradora: 
Talleres Chancela, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Pardal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Cholo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Tronicauto Automoción del Noroeste, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: