Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Ordes

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Automóviles Cañas, S.L., Galcar, S.A., Motorcar Ordes, S.L., NS Motor Ordes, S.L., Talleres JJ Oroso, S.L., Talleres M. Suárez S.L., Talleres M. González, S.L. e Gamesa Energy Transmission, S.A.U. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ordes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Automóviles Cañas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Galcar, S.A.
Entidade colaboradora: 
Motorcar Ordes, S.L.
Entidade colaboradora: 
NS Motor Ordes, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres JJ Oroso, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres M. Suárez S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres M. González, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gamesa Energy Transmission, S.A.U.
Centro educativo: 
IES Ordes
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: