Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES de Curtis

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas, Alcongal S.C.O.O.P., Aserpal S.A., Álvaro Martínez Parga, Grupo Lual Automoción S.L., Plataformas elevadoras, grúas y servicios de transporte Norte S.L.U., Integral Motion S.L, Manuel Rey Automóviles S.A. e Agrelo Móvil S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no  IES de Curtis.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Alcongal S.C.O.O.P.
Entidade colaboradora: 
Aserpal, S.A.
Entidade colaboradora: 
Álvaro Martínez Parga
Entidade colaboradora: 
Grupo Lual Automoción S.L.
Entidade colaboradora: 
Plataformas elevadoras, grúas y servicios de transporte Norte S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Integral Motion S.L.
Entidade colaboradora: 
Manuel Rey Automóviles S.A.
Entidade colaboradora: 
Agrelo Móvil, S.L.
Centro educativo: 
IES de Curtis
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: