Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES de Curtis

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas, Teixeiro Automoción S.L., Manuel Gómez Cancelo, Talleres Tameca, Maquinaria Agrícola Romay S.L., Agricola Castelao S.L., Agrícola Curtis S.L, Agrobarreiro S.L. e Durán Maquinaria Agrícola S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Curtis.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Teixeiro Automoción S.L.
Entidade colaboradora: 
Manuel Gómez Cancelo
Entidade colaboradora: 
Talleres Tameca
Entidade colaboradora: 
Maquinaria Agrícola Romay S.L.
Entidade colaboradora: 
Agricola Castelao S.L.
Entidade colaboradora: 
Agrícola Curtis S.L.
Entidade colaboradora: 
Agrobarreiro S.L.
Entidade colaboradora: 
Durán Maquinaria Agrícola S.L.
Centro educativo: 
IES de Curtis
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: