Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o dezanove de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Hitraf, S.A.
Entidade colaboradora: 
Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L.
Entidade colaboradora: 
Guifor Noroeste, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hermanos Toimil García, S.L.
Entidade colaboradora: 
Centro Técnico de Maquinaria Forestal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Durán Maquinaria Agrícola, S.L.
Entidade colaboradora: 
Manto Maquinaria, S.L.
Entidade colaboradora: 
Millares y Torrón, S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: