Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Coroso

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Motor 94, S.L, J.Redondo, S.L, Neumáticos Milocho, S.L, Alro Maquinaria, S.L, Uro Vehículos Especiales, S.A, Álvarez Riveira, S.L, Royca Car, S.L. e Ramón Lois, S.L, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Motor 94, S.L.
Entidade colaboradora: 
J.Redondo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Neumáticos Milocho, S.L.
Entidade colaboradora: 
Alro Maquinaria, S.L.
Entidade colaboradora: 
Uro Vehículos Especiales, S.A.
Entidade colaboradora: 
Álvarez Riveira, S.L.
Entidade colaboradora: 
Royca Car, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ramón Lois, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: