Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Plurilingüe A Paralaia

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Ingenería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L, Automatismos y Electromecánica, S.L, Montajes Eléctricos de Galicia, S.L, Sociedad Gestora de Mantenimiento e Instalaciones, S.L, Ferry Drive& Control, S.L, Hermasa Canning Technology, S.A. e Talleres Electroténicos de Pontevedra Scoop., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Plurilingüe A Paralaia.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ingenería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.
Entidade colaboradora: 
Automatismos y Electromecánica, S.L.
Entidade colaboradora: 
Montajes Eléctricos de Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Sociedad Gestora de Mantenimiento e Instalaciones, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ferry Drive& Control, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hermasa Canning Technology, S.A.
Entidade colaboradora: 
Talleres Electroténicos de Pontevedra Scoop
Centro educativo: 
IES Plurilingüe A Paralaia
Etiquetas: