Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Plurilingüe A Paralaia

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Regulación Electrónica Viguesa, S.L, Aludec Inyección, S.A, Aludec Componentes, S.A, Aludec Stamping, S.A.. e Distevi, S.L., en materia de formación profesional dual. no IES Plurilingüe A Paralaia.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Regulación electrónica Viguesa, S.L.
Entidade colaboradora: 
Aludec Inyección, S.A.
Entidade colaboradora: 
Aludec Stamping, S.A.
Entidade colaboradora: 
Aludec Componentes, S.A.
Entidade colaboradora: 
Distevi, S.L.
Centro educativo: 
IES Plurilingüe A Paralaia
Etiquetas: