Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Manuel Chamoso Lamas

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas, Gri Towers Galicia, S.L. e Cie Galfor, S.A. polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Manuel Chamoso Lamas, asinado o dous de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Gri Towers Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Cie Galfor, S.A.
Centro educativo: 
IES Manuel Chamoso Lamas
Etiquetas: