Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Manuel Chamoso Lamas

Asinado en Santiago de Compostela, o dous de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Manuel Chamoso Lamas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aceites Abril S.L.
Entidade colaboradora: 
Tecnor Lalín Maquinaria S.L.
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera S.A.
Entidade colaboradora: 
Fentotek S.L.
Entidade colaboradora: 
Plastycasset S.A.
Entidade colaboradora: 
Robotización Industrial de Galicia S.L.
Centro educativo: 
IES Manuel Chamoso Lamas
Etiquetas: