Convenio con varias empresas en materia de FP dual. IES Fernando Blanco

Asinado en Santiago de Compostela, o oito de abril de dous mil vinteun, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Fernando Blanco, asinado o vinte e catro de marzo de dous mil vinteun.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Caolines de Vimianzo,S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Acuidoro, S.L.
Centro educativo: 
IES Fernando Blanco
Etiquetas: