Convenio coas empresas Finsa e Ingapan para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Financiera Maderera, S.A. e Ingapan, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera, S.A.
Entidade colaboradora: 
Ingapan, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Etiquetas: