Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. IES Plurilingüe San Rosendo

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Plurilingüe San Rosendo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Carronza, S.L.
Entidade colaboradora: 
Forestal Díaz Casariego, S.L
Entidade colaboradora: 
Transformaciones agrarias Isidro Hermanos Blanco Trigo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Noroeste Agropecuario, S.L.
Entidade colaboradora: 
Landelar
Entidade colaboradora: 
Agroxardinería Servet, S.L.
Entidade colaboradora: 
Viveros y Servicios Forestales Caselas S.L.
Entidade colaboradora: 
Viveros Costa de Lóngaras S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Antonio Alvariño, S.L.
Entidade colaboradora: 
Fomento Vegetal S.L.
Entidade colaboradora: 
Xarcemo Agro S.L.U
Centro educativo: 
IES Plurilingüe San Rosendo
Etiquetas: