Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. IES Punta Candieira

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Punta Candieira.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Alicia Veiga Garrote
Entidade colaboradora: 
Ferretería Luciano, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Jorge Santiago Santalla
Entidade colaboradora: 
Mercartabria, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Vanesa Salgueiro Veiga
Entidade colaboradora: 
Vego Supermercados, S.A.
Centro educativo: 
IES Punta Candieira
Ciclo formativo: 
Actividades comerciais
Etiquetas: