Convenio coa empresa UNVI, S.A. para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Unidad de Vehículos Industriales, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: