Convenio coa empresa Talleres Noya en materia de FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e seis de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Talleres Noya, en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao convenio entre Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago, asinado o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres Noya
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: