Convenio coa empresa Taller Empalme Villalba, S.L. en materia de FP dual. CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o trinta e un de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Taller Empalme Villalba, S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes, asinado o dezanove de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Taller Empalme Villalba, S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: